Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby mezi 8.00- 12.00 hodinou netelefonovali na klubovny školní družiny, kde dopoledne probíhá výuka.

                                                               Děkujeme.

 

Informace o umístění žáků do ŠD ve školním roce 2018/ 2019

2. TŘÍDY

Mají možnost vyzvednout si přihlášky v úterý 4. 9. 2018 od 8.00- 10.00 hodin.

3. TŘÍDY

Žáci budou zapsáni dle kapacity jednotlivých kluboven ve čtvrtek a pátek 5. 9. a 6. 9. 2018 od 15.00- 16.00 hodin.

 

PROVOZ ŠD v pondělí 3. 9. a úterý- pátek 4. 9.- 7. 9. 2018

Pondělí: 6:40- 7.40 (pouze ranní družina)

Úterý- Pátek: 6:40- 7:40

                      11:40- 16:30

 

PLATBA ŠD na školní rok 2018/ 2019- 1 200,- Kč

Splatnost do konce září 2018.

 

Klub Morning  je způsob, jak využít školní družinu pouze
v ranních hodinách /6.40 – 7.40/.                                       

Úplata za Klub Morning ve školním roce 2018/ 2019
bude 300,- Kč  na celý školní rok .

​Příjem plateb bude ukončen 30.9. 2018.

 

Kritéria pro přijetí účastníka do školní družiny:

A)  Přednostně se přijímají žáci 1. a 2 ročníku.

B)  Žáci 3.ročníku budou přijati do ŠD, pokud to kapacita dovolí.

C)  Řádně vyplněná přihláška /podpis, datum, odchody-kdo?,(zdrav. stav) a  včas odevzdaná.

D) Do stanoveného termínu uhrazená úplata na účet ŠD.

E)  Vyzvedávat si účastníka ŠD včas, dle zápisu do přihlášky a zápis. lístku.

 

Kritéria pro vyloučení účastníka ze školní družiny:

A)  Nezaplacena včas a řádně úhrada poplatku za ŠD v tom daném školním roce.

B)  Účastník svým chováním ohrožuje zdraví své i svých kamarádů, ničí majetek     ŠD, hrubě se chová k pedag. pracovníkům.

C)  Rodiče porušují závazné povinnosti stanovené vnitřním řádem. 

Znění celého vnitřního řádu je k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky L. Trajhanové a na chodbě u kanceláře školy.

 

Vážení rodiče,v tomto školním roce se platba za školní družinu provádí bankovním převodem.Každá klubovna má své číslo/kl.č.1.má 111,kl.č.2 má 222 atd./ a Vy dostanete od pí.vychovatelky pořadové číslo Vašeho dítěte,to bude variabilním symbolem,který napíšete v bance při převodu peněz na účet školní družiny.Každá paní vychovatelka Vám vše ochotně vysvětlí.Platba bude ukončena 30.9.2018

 

 

Základní škola Václava Havla,Poděbrady,Na Valech 45,okres Nymburk

Platba za školní družinu pro školní rok 2018 - 2019 .

 

číslo účtu:                                   182-0501510359

 

kód banky:                                  0800

 

částka:                                         1200,-Kč

 

variabilní symbol  vašeho dítěte:

 

zpráva pro příjemce:                    celé jméno vašeho dítěte                

 

 

Provoz školní družiny:

6.40 - 7.40            11.40 - 16.30

 

         Denní režim ve školní družině :

 

6.40-7.40   – příchod dětí do ŠD,individuální hry/stavebnice,stolní hry/

                          kreslení,hlavolamy aj.

                          společný odchod do školy

11.40-12.30-převedení dětí ze školy,uložení věcí do družinové šatny

                           společný oběd ve školní jídelně

12.30-13.00-polední odpočinek,četba pohádek,vyprávění,zážitky dětí,

                           chvilka zpěvu,klidné společ.hry a soutěže na koberci

13.00-13.30- zájmové činnosti-pracovní,výtvarné,přírodovědné,hudebně-

                           pohybové

13.30-15.00-pobyt venku-vycházky:rekreační,sportovní,přírodovědné,

                           vlastivědné a poznávací,exkurze

15.00-15.20-hygiena po vycházce,převlékání,svačina

15.20-16.30-individuální činnosti,stolní hry,puzzle,omalovánky,

                           školní příprava,psaní dom.úkolů/po dohodě s rodiči/,

                           didaktické hry.                                            

 

Hygienické potřeby:

  1. Papírové kapesníky
  2. Tekuté mýdlo a další po dohodě na jednotlivých klubovnách

Doporučujeme převlečení na vycházky.